Je onafhankelijk Bonheidens en Rijmenams alternatief

Bro. Je onafhankelijk Bonheidens en Rijmenams alternatief

Bro is een nieuwe politieke partij die instaat voor de belangen van de inwoners van Bonheiden en Rijmenam. We zijn een onafhankelijk en toch niet helemaal nieuw: een deel van onze fractie heeft een pak politieke ervaring in de Bonheidense gemeenteraad. Wil je meewerken aan een constructief beleid dat jullie allen aangaat? We staan open voor vragen en suggesties. Bro, wat staat voor ‘Bonheiden Rijmenam Onafhankelijk’, luistert naar jullie noden en bekommernissen. Mits een stem in oktober, staan we klaar om jullie te verdedigen en bij te staan.

Onze website is nog in aanbouw, meer info volgt snel!
Staat onze gemeente te koop?

Alles wijst in die richting. Ons huidig gemeentebestuur deelde mee dat het niet achter een fusie staat met Mechelen of een andere buurgemeente. Is dat een belofte op korte of lange termijn? Wij als bro houden het been stijf: geen fusie. Ook zonder referendum durven we stellen dat de meerderheid van de Bonheidenaar en Rijmenammenaar hiertegen is. Neen, een fusie met Mechelen willen we niet. We willen niet eindigen als een grijs aanhangsel van Mechelen waardoor onze belastingen per definitie de hoogte ingaan. Neem een voorbeeld aan buurgemeente Boortmeerbeek waar fusieplannen met Mechelen leidden tot massaal protest.

Ben je ook tegen een fusie met Mechelen? Moeten we wel fuseren? Contacteer ons via hello@b-r-o.be

Staat ons groen te koop?

De gemeente Bonheiden is samen met Natuurpunt de grootste boomkapper geworden uit de regio. Onze bossen verdwijnen onder het mom van ‘bosbeheer’ of ‘te veel uitheemse soorten’. Nog niet lang geleden was het zogenaamde herstel van de heide het excuus om onze bomen massaal te kappen. Denk maar aan het Kelderbos in Rijmenam of de bomen langs de Koningin Astridlaan in Bonheiden. Waar gaat dat hout naartoe? Waarom baseert Natuurpunt zich op een bosbeheersplan waarvan de meerderheid van de inwoners totaal niet akkoord gaat? Was er overleg met buurtbewoners?

Vind je ook dat er in onze gemeente te veel bomen worden gekapt? Contacteer ons via hello@b-r-o.be

Hoe beweegt onze Mobiliteit?

De mobiliteit in onze gemeente is grondig veranderd. De ANPR-camera’s die trajectcontroles uitvoeren zijn hier de oorzaak van. We staan voor een veilig Bonheiden en Rijmenam, maar niemand kan ontkennen dat deze ingreep is genomen om de gemeentekas te spijzen. Infrastructureel zijn er nauwelijks aanpassingen gebeurd om de snelheid van de automobilist te beperken. Wist je dat er in augustus 2023 nauwelijks 70 boetes werden uitgeschreven maar dat dit aantal in december vorig jaar opliep tot net geen 5.000? Je portemonnee is de dupe terwijl de verkeersveiligheid niet beter werd?

Wil ook jij een beter mobiliteitsbeleid? Contacteer ons via hello@b-r-o.be

Geen politiek vertrouwen

Het is geen toeval dat het politieke vertrouwen bij jongeren tot een dieptepunt zakte. Traditionele partijen verzaken om duidelijkheid te scheppen over dossiers zoals de jarenlange stilstand van de bouw van het Jeugdcentrum De Splinter. Het politieke vertrouwen is op zes jaar tijd gesmolten als sneeuw voor de zon. Dat vertrouwen willen we herstellen zodat meer jongeren een politieke verantwoordelijkheid willen opnemen. Het verbaast niemand dat ze daar vandaag geen ‘goesting’ in hebben.

Heb jij politieke ambities? Waarom wel? Waarom niet? Contacteer ons via hello@b-r-o.be